DET ISLAMSKE KULTURSENTER I STAVANGER

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til nettstedet vårt og er glade for at du er interessert i Det Islamske Kultursenter i Stavanger. Under de enkelte overskriftene finner du mer detaljert informasjon om vår menighet og våre aktiviteter. Aktuell informasjon om vår trossamfunn finner du i presseseksjonen.

TA KONTAKT FOR SPØRSMÅL

Bergelandsgata 24, 4012 Stavanger

(+47)95180313

diksis@hotmail.no