MEDLEMSKAP

Vil du bli medlem?

Å være medlem i en organisasjon betyr at en person har sagt seg enig i formålet til organisasjonen og akseptert kriteriene for medlemskapet. Personer som regnes som medlemmer må individuelt og frivillig ha meldt seg inn i organisasjonen.

Det er vanlig å bruke et verveskjema på nett eller papir hvor den som melder seg inn bekrefter at han eller hun ønsker å bli medlem. Innmeldingsskjema ber om opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse og kontaktinformasjon på den som melder seg inn.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969 som i dagligtale omtales som statsstøtte til religiøse organisasjoner. Ordningen administreres av Fylkesmannen. 

Kulturdepartementet