OM OSS

Det Islamske Kultursenter I Stavanger

  • Det Islamske Kultur Senter I Stavanger er et religiøst, sosialt og flerkulturelt trossamfunn. Meningen ble stiftet 06.11.1988.

  • Siden stiftelsen har vi holdt til i Reidar Bergesgata 14, mens vi nå har flyttet til det nye menighetssenteret vårt i Bergelandsgata 24. 4012 Stavanger. 

  • Blant religiøse oppgavene til menigheten er å lede daglige rituelle bønn, fredags bønn, tilby religiøst læring for muslimske barn og unge holde foredrag og mer.