Religionsundervisinig

Undervisning for barn og unge

Leke gruppe Barnehage siste og 1. Klasse: Lørdag og Søndag fra klokken 

11:00 - 13:30

Helg gruppe 2. Klasse til 4. Klasse: Lørdag og Søndag fra klokken 

11:00 - 13:30

Hovedgruppe 5. Klasse og videre: Søndag til Fredag fra klokken 

15:30 - 18:00