TJENESTER

Det Islamske Kultursenter I Stavanger arbeider primært for de religiøse behovene til muslimer og støtter dem i hverdagens religiøse spørsmål. I tillegg har menigheten utvidet sitt utvalg til å omfatte sosiale og kulturelle tjenester.

RELIGIONSUNDERVISNING

Vi tilbyr opplæring av Kuràn, fiqh, tecvid, og teoretisk arabisk for barn og unge i alle aldre.

UNGDOMSAKTIVITETER

Vi har religiøse samtaler og sosiale aktiviteter for ungdommen.

FITR OG ZEKAT

I Religionen Islam er Fitre og Zekat farz for muslimer. Vil du ikke motta dua fra tusenvis av barn og familier med ditt hjelp?

Kontonummer for Fitre og Zekat:

1503.70.83302 

ADHA (KURBAN)

Du kan gi ditt ADHA i Eid Al-Adha.

Du kan kontakte oss på Kontakt seksjonen.

IFTAR

I ramadan-i serif kan du hjelpe familier i andre steder som Afrika og Endonesya ved å dekke deres Iftar-Mat.

Du kan kontakte oss på Kontakt seksjonen. 

HAC OG UMRE

Det Islamske Kultur Senter er den første islamske paraplyorganisasjonen som har organisert pilegrimsreiser og Umrah-turer til Mekka og Medina for sine medlemmer og andre muslimer siden 1980. Muslimene er forberedt på turen når det gjelder innhold og organisering av imamer i forskjellige seminarer og støttes under reisen og på hele pilegrimsreisen.

Du kan kontakte oss på Kontakt seksjonen. 

BEGRAVELSE OG FRAKT

Vi gir støtte til alle muslimer på sørgedager. Vi gjennomfører begravelsene i henhold til islamske prinsipper og sørger for at jenazah blir overført til opprinnelseslandet, nøye i samsvar med religiøse regler.

Frakt og andre påløpte kostnader dekkes av årlige betalinger.

Du kan kontakte oss på Kontakt seksjonen.